Fotos og Video

Opti Weeder – Video / Fotos 

Opti Weeder er en effektiv mekanisk renser med stor kapacitet. Her viser vi en række videoer og fotos af forskellige situationer i marken. Klik og se, hvordan maskinen hurtigt, men nænsomt renser kammene uden at beskadige knoldene og i samme arbejdsgang genetableres kammen. En stærk kam yder optimal beskyttelse af afgrøden, holder på fugtigheden, og er en vigtig forudsætning for den eventuelt efterfølgende vækststandsning med Crown Crusher.

For yderligere information og salg kontakt:

Michael Stolberg-Rohr

MSR Plant Technology ApS

Tel. +45 20 16 97 05

Mail msr@msrplanttechnology.dk

Opti Weeder standard 4-rækket renser. Her renses der i Store Vildmose, hvor der køres i meget løst jord.

Kan også monteres på Crown Crusher

Opti Weeder. Det proaktive styresystem hjælper til med at fastholde kammen på den oprindelige plads ved sidehæld og i kurver.

Effektiv blindrensning med 100% gennemskæring af rødder i 1-2 cm dybde på kammens top og sider

Rensning af kammene første gang umiddelbart inden spiren bryder igennem jordlaget.

Billedet viser et godt eksempel på, hvor vigtigt en korrekt tilpasning af renseren er, for at opnå et rigtig godt resultat. De rensede rækker til venstre i billedet er renset med opsætningen der vises på billedet til højre.

Resultat efter to gange rensning. Kammene står flotte og intakte efter rensningen.

Resultat efter 3 gange rensning. Som billedet viser, står kartoffelplanterne ubeskadigede efter rensningen, og kammen er reetableret.

Fingerrenseren Soft Weeder renser kammene effektivt 1-2 cm under overfladen uden at beskadige hverken toppe eller rødder.

En uge før senhypning. Rækkerne er stadig fine og intakte med ensartede planter i god størrelse. Der er kun en beskeden mængde ukrudt.

Opti Weeder monteret med fast ramme, to styretøjer og sektionsløft til kørsel i kiler.

Kan også monteres på Crown Crusher

Effektiv blindrensning med 100% gennemskæring af rødder i 1-2 cm dybde på kammens top og sider

Effektiv rensning og senhypning uden beskadigelse af toppe eller knolde. Kammen forbliver intakt og forsynes med ekstra jord.

Opsætning af Opti Weeder til kørsel i Store Vildmose. Her renses med aktive Soft Weeder på top og sider af kammen i meget løst jord.

Her er Opti Weeder opsat med aktiv Soft Weeder på toppen, Rough Weeder på siden af kammen samt hyppeplove.

Soft Weeder bruges til rensning imellem kartoffelplanterne – her er Soft Weederen vist i kombination med Sideknive.

Resultat efter 3 gange rensning. Kartoffelplanterne har ikke haft konkurrence og kvitterer herfor med en ensartet vækst.

Soft Weeder renser effektivt 1-2 cm under overfladen uden at beskadige de små kartoffelplanter.

Senhypning. Effektiv rensning af planterne samt genopbygning og vedligeholdelse af kammene.

Opti Weeder monteret med variabel ramme med tre styretøjer. Her køres der efter en 3 gange 2-rækket lægger.

Kan også monteres på Crown Crusher

De små kartoffelplanter renses både skånsomt og effektivt med den bløde Soft Weeder. Ukrudt fjernes uden at beskadige hverken top eller rødder og kammen står intakt.

Sådan kan resultatet efter en sæsons kørsel med Opti Weeder se ud – snorlige intakte kamme med flotte, ensartede og helt rene kartoffelplanter.

Det kan være svært at se de små kartoffelplanter. Her fjerner Opti Weeder nænsomt alt ukrudt uden at beskadige de små planter.

Her er Opti Weeder opsat til senhypning med Soft Weeder på toppen, knive på siden af kammen samt glat- og fortandet Hyppedisk og Gummipakker.

Resultat efter 3 gange rensning. Kartoflerne er helt rene og fri for ukrudt. Kammene er intakte og knoldene godt beskyttet.

Senhypning. Effektiv rensning og genetablering af kammene i en og samme arbejdsgang.

Resultat efter 2. rensning med Opti Weeder.

Planterne har en god og ensartet størrelse som resultat af effektiv rensning. Der er kørt med Opti Weeder i de 4 rækker til venstre.

Senhypning. Effektiv rensning af planterne samt genopbygning og vedligeholdelse af kammene.