Kundereferencer

Testimionials

Opti Weeder er en effektiv mekanisk renser hvilket disse fotos og videoer til fulde dokumenterer.

Klik og se hvordan maskinen hurtigt men nænsomt renser kammene uden at beskadige knoldene – til gengæld genetableres kammen for at yde optimal beskyttelse af afgrøden.

Kjeld Holm, Solwang, Oksenvad

Konventionel landmand. På Solwang dyrkes 450 ha, heraf 100 ha melkartofler og 50 ha læggekartofler.

Interview med Kjeld Holm, Solwang, Oksenvad. November 2022

”Min vurdering af Crown Crusher er, at den har en stor fremtid. Vi har også en forpligtelse overfor samfundet til at finde ud af, om der findes andre løsninger. Vi skal på sigt udfase så meget kemi som muligt. Jeg tror på projektet.

Vi havde rigtige gode erfaringer med maskinen i 2021. Alle hjerteskud ”døde” uden nogen form for kemi i sorterne Spunta og Argos. Argos er normalt næsten umulig at ”slå ihjel”. Spunta læggekartofler tåler ikke ret megen beskadigelse eller påkørsel. Her tømte vi en container for at se, hvor mange grønne og beskadigede der var, og det kunne vi kun regne ud i promiller.

Vi har kun kørt lidt med Crown Crusher i 2022. Grundet tørke var toppen blev ”slasket”, hvilket giver nogle udfordringer. 

Det er vigtigt, at det hele er ”kørt i stilling” i løbet af vækstsæsonen for, at du kan få det optimale ud af det. Kammene skal være ens og kartoflerne skal helst ligge i midten af kammen. Her har Crown Crusher en kæmpe fordel, fordi den bare kan kører derud ad og knuser toppen det rigtige sted hver gang.” 

For yderligere information og salg kontakt:

Michael Stolberg-Rohr

MSR Plant Technology ApS

Tel. +45 20 16 97 05

Mail msr@msrplanttechnology.dk

Claus Hansen, Klitholm Kartofler, Løgumkloster

Konventionel landmand.


Interview med Claus Hansen, Klitholm Kartofler, Løgumkloster. November 2022

"I sæson 2022 har den mekaniske vækststandsning i vores læggekartofler været udfordret af tørke og vandmangel. Vi har kørt med Crown Crusher i læggekartofler i forskellige sorter. Nogle sorter fik grundet tørken bløde, liggende stængler, her har stængelløft og - separeringsfunktionen været en god hjælp.I sorter med opretstående stængler, har vi kunne vækststandse med kun en overkørsel, og samtlige hjerteskud var knust.

Verden ændrer sig. Også som kartoffelavler, skal vi forsøge at være medvirkende til at finde og bruge gode mekaniske alternativer til kemisk vækststandsning. Her har Crown Crusher helt sikkert et potentiale til implementering i dansk kartoffelavl."