Fotos / Video

Fotos / Video – Crown Crusher

Crown Crusher er et effektivt mekanisk alternativ til brugen af Reglone ved vækststandsning i kartofler. Under de rette forhold opnås øjeblikkelig vækststandsning ved kun én overkørsel.Klik og se hvordan maskinen knuser hjerteskuddet i kartoffelplanten uden at beskadige knoldene, og samtidig genetablerer kammen, så afgrøden beskyttes.

.

For yderligere information og salg kontakt:

Michael Stolberg-Rohr

MSR Plant Technology ApS

Tel. +45 20 16 97 05

Mail msr@msrplanttechnology.dk

Direkte vækststandsning med 6-rækket Crown Crusher. Her køres med påmonteret stængelløft og -separering. Max hastighed på ca. 12 km i timen

Vækststandsning i kartofler med Crown Crusher i sorten Nofi. Her køres med påmonteret stængelløft og -separering.

 

Ved aftopning før kørsel med Crown Crusher er der større mulighed for at sprede sortben og skimmel end ved at køre direkte med Crown Crusher. Max hastighed på ca. 12 km i timen

Direkte kørsel med 6-rækket Crown Crusher med sektionsløft i sorten Kuras i våd jord. Der køres med frontdrev og en max hastighed på ca. 12 km i timen

Crown Crusher knuser toppene ved hjerteskuddet og placerer toppene imellem kammene. Bemærk: forudgående aftopning forringer effekten og øger risikoen for smitteoverførsel.

Vækststandsning med 6-rækket Crown Crusher. Her laves en vækststandsning med Crown Crusher med påmonteret stængelløft og -separering.

Direkte kørsel med 4 rækket Crown Crusher i sorten Kuras. Her køres med bagmonteret oliestation. Max hastighed på ca. 12 km i timen

Mulighederne for placering af stænglerne er mange: mellem kammene, på toppen af kammen eller bredt spredt. Her er de afskårne toppe bredt spredt mellem kammene.

Crown Crusher løste opgaven. Denne mark var voldsom tilgroet med gråbynke. I én og samme kørsel blev der lavet vækststop i kartoflerne og kammene blev reetableret.

Sådan sammenklappes Crown Crusher efter endt kørsel.Direkte kørsel med 6-rækket Crown Crusher med sektionsløft i sorten Kuras i tør jord, hvor der køres med frontdrev og en max hastighed på ca. 12 km i timen

Toppene knuses ved hjerteskuddet og placeres på toppen og ned mod midten for at undgå udtørring af kammen samt jordfygning. Kammene dækkes af med ca 5 cm jord.

Bemærk: forudgående aftopning forringer effekten og øger risikoen for smitteoverførsel.

Vækststandsning i kartofler med 4-rækket Crown Crusher i sorten Lady Clair. Her køres med påmonteret stængelløft og -separering.

Her er den afskårne top placeret på toppen af kammen for at holde jorden så kølig som muligt. Denne metode er ikke egnet til læggekartofler.

Et kronskud der er spaltet efter kørsel med Crown Crusher. Der sker en opadgående saftstrøm, hvorefter kartoffelplanten vil tørre ud.

Her er der kørt i sorten Kuras lige før optagning. Fra 7 række til 18 række er der kørt en uge tidligere.

Resultat efter direkte kørsel med Crown Crusher i sorten Argos no 30-31

Toppene placeres løst og fri for jord mellem kammene for at mindske risiko for spredning af skimmelsvampe og sortbensyge. Smittefri jord fra bunden er samtidig lagt op over kammen.

Under toppene er snitsåret i hjerteskuddet helt dækket af med ca 5 cm jord, for at mindske udtørring af kammen og sygdomme i knoldene.

Vækststandsning i kartofler med 4-rækket Crown Crusher i sorten Lady Clair. Her køres med påmonteret stængelløft og -separering.

Resultat efter direkte kørsel med Crown Crusher i sorten Spunta.

Her ses et kronskud, der er spaltet. Med en opadgående saftstrøm er det svært for skimmel og andre sygdomme at gå ned i kartoflerne.

Resultat efter direkte kørsel med Crown Crusher i sorten Avarna.

Placering af de afskårne toppe mellem kammene anbefales til sorter, der er meget modtagelige over for angreb af skimmelsvamp og sortbensyge.

Toppen kan også placeres oven på kammen. Toppene holder på fugten og forhindrer kammen i at tørre ud i varme perioder. 

Placering af de afskårede toppe ovenpå kammen anbefales på spagnum jord, da dette holder kammen intakt og forhindrer jordfygning.

Crown Crusher med påmonteret stængelløft og -separering set fra siden.

Stængelløft og -separering er et nødvendigt værktøj i næsten alle sorter.

Knusepunkt ligger 1-3 cm over jorden. Med 3-5 cm stilke og et minimum af spil.

Ud af 16 tons færdigvare var der ca. 32 kg spild. Det svarer til under 2 promille, hvilket er det normale gennemsnit af grønne og skadede kartofler i sorten Spunta, hvor kammen er fyldt helt ud. Kjeld Holm, Sommersted.

Her er den reetablerede dækjord børstet væk, så det knuste hjerteskud bliver synligt.

Toppene knuses ved hjerteskuddet. Toppene er her placeret på toppen og ned mod midten for at undgå udtørring af kammen samt jordfygning. 

De udtørrede toppe er her placeret mellem hver kam. Kammene er intakte, og optagningen af kartoflerne kan foregå uhindret.