Crown Crusher

Crown Crusher

Knuser effektivt hjerteskuddet i kartoffelplanten og tildækker

efterfølgende med jord.

Øjeblikkeligt vækststop i kartoflerne under de rette forhold.


Høj kapacitet.


Meget lav genvækst.


Kun 1 overkørsel. Ingen forudgående aftopning.


Kan også anvendes i kartofler med liggende eller sammen-filtrede toppe ved tilvalg af stængelløft og -separerings-funktion.

Stængelløft og -separering bidrager til minimering af smitte fra safttåge og nedfaldet materiale.


De knuste toppe kan placeres på toppen, imellem kammene eller spredt.


Nem justering og vedligehold.


Senhypning med Opti Weeder anbefales, hvor kammen er udvasket.


Dansk maskine – udviklet, fremstilles og serviceres i Danmark.

Crown Crusher –  testet og bestået

Crown Crusher skaber øjeblikkelig og effektiv mekanisk vækststop i kartofler under de rette forhold.

Mekanisk vækststandsning i kartofler med Crown Crusher. Tekstet

Se hvordan Crown Crusher nemt afmonteres.

Crown Crusher kapper toppen præcist 1,5-2 cm under overfladen
Effektiv med kun én overkørsel. Forudgående aftopning øger risikoen for smitteoverførsel.
Toppene kan placeres på kammen eller mellem kammene
Effektiv med kun én overkørsel. Forudgående aftopning øger risikoen for smitteoverførsel.
Effektiv med kun én overkørsel. Forudgående aftopning øger risikoen for smitteoverførsel.
Vækststop med intakte knolde og kamme

For yderligere information og salg kontakt:

Michael Stolberg-Rohr

MSR Plant Technology ApS

Tel. +45 20 16 97 05

Mail msr@msrplanttechnology.dk

Tekniske data

Bredde: Leveres i 2-4-6 rækkers bredde med fast ramme og i 6-rækkers bredde med variabel ramme

Kapacitet: 8-12 km i timen


Kan leveres som kombimaskine sammen med Opti Weeder

Datablade

Download via linket.

Dansk 

Produktbeskrivelse

English

Product description

Deutsch

Produktbeschreibung

Agromek Stars 2021

Crown Crusher maskinen er tildelt 3 stjerner og europæisk nyhed ved Agromek Stars Special Edition 2021.

Mere om Crown Crusher >


Agromek Stars 2021

We are proud to announce that the Crown Crusher has been awarded 3 stars at the Agromek Stars Special Edition 2021.

More about Crown Crusher >

Agromek Stars 2022

Stængelløft og -separerings-funktionen til Crown Crusher er tildelt 3 stjerner + Europanyhed ved Agromek Stars 2022.

Se diplomet her >


Agromek Stars 2022

The Haulm Lifting and Separating function for the Crown Crusher has been awarded 3 stars + European novelty at Agromek Stars 2022.

See the diploma here >

Crown Crusher som alternativ eller supplement til kemisk nedvisning

Crown Crusher er testet i 3 sæsoner med gode resultater. Funktionen er at knuse hjerteskuddet i kartoffelplantens top og efterfølgende tildække med jord. Under de rette forhold standses væksten øjeblikkeligt og effektivt med kun én overkørsel – uden forudgående aftopning. Den efterfølgende tildækning af jord beskytter knoldene og reducerer ligeledes risikoen for smitte af knoldskimmel.


I 2023 lanceres et ekstra værktøj til Crown Crusher – stængelløft og - separeringsfunktionen. Den betyder, at Crown Crusher kan anvendes i langt de fleste typer kartofler, også hvor toppene er liggende er sammenfiltrerede. Stængelløft og -separeringsfunktionen løfter de liggende stængler og skærer rækkerne op og fri af hinanden. Herved minimeres smitte fra safttåge og nedfaldet materiale. De knuste toppe kan placeres på toppen, imellem kammene eller spredt.


I visse situationer kan det være nødvendigt at supplere med kemi for at opnå fuld vækststandsning. Det kan f.eks. være i situationer med tidlig modning af kartoflerne, hvor plantens top stadig er grøn og levende på tidspunktet for vækststandsning.


Sammenlignet med andre maskiner til mekanisk nedvisning har Crown Crusher en markant større kapacitet – helt op til 75%. Den er i dag et af de bedste mekaniske alternativer til brugen af Reglone.


Crown Crusher er udviklet, produceret og serviceres i Danmark. Den leveres med ekstern hydraulikstation. (Såfremt Crown Crusher alene skal være afhængig af traktoren, kræver det en kraft på minimum 200 L olie pr. minut.)