Crown Crusher

Crown Crusher

– effektivt vækststop i kartofler

Knuser effektivt hjerteskuddet i kartoffelplanten

Høj kapacitet

Meget lav genvækst

Effektiv ved kun 1 overkørsel uden forudgående aftopning

De knuste toppe kan placeres ovenpå kammen eller imellem kammene

Lavt energiforbrug

Nem justering og vedligeholdelse

Ergonomisk

Senhypning med Opti Weeder anbefales

Produceres og serviceres i Danmark

Godt alternativ til kemisk nedvisning

Crown Crusher –  testet og bestået

Crown Crusher er en effektiv mekanisk løsning til vækststop i kartofler og et godt alternativ til kemisk baseret væksttop.

Effektivt vækststop i katrtofler. Tekstet

Se hvordan Crown Crusher nemt afmonteres.

Se også flere video samt billeder med beskrivelse nedenfor.

Crown Crusher kapper toppen præcist 1,5-2 cm under overfladen
Effektiv med kun én overkørsel. Forudgående aftopning øger risikoen for smitteoverførsel.
Toppene kan placeres på kammen eller mellem kammene
Effektiv med kun én overkørsel. Forudgående aftopning øger risikoen for smitteoverførsel.
Effektiv med kun én overkørsel. Forudgående aftopning øger risikoen for smitteoverførsel.
Vækststop med intakte knolde og kamme

Forsøgsresultater

Crown Crusher og Opti Weeder er testet i et demoforsøg lavet hos AKV Langholt AmbA. Forsøget omfatter mekanisk bekæmpelse af ukrudt samt vækststandsning i kartofler.

Tekniske data

Bredde: 2 og 4 rækkers bredde

Kapacitet: 8-12 km i timen


Kan leveres som kombimaskine sammen med Opti Weeder

Datablade

Download via linket.

Dansk 

Produktbeskrivelse

English

Product description

Deutsch

Produktbeschreibung

For yderligere information og salg kontakt:

Michael Stolberg-Rohr, MSR Plant Technology ApS

på tel. +45 20 16 97 05 eller mail: msr@msrplanttechnology.dk

Udstyr til Crown Crusher

Stængelløfter

Roterende torpedospyd til løft af stængler.


Placering af de afskårne toppe mellem kammene anbefales til sorter, der er meget modtagelige over for angreb af skimmelsvamp og sortbensyge.

Toppene placeres løst og fri for jord mellem kammene for at mindske risiko for spredning af skimmelsvampe og sortbensyge. Smittefri jord fra bunden er samtidig lagt op over kammen.

Toppen kan også placeres oven på kammen. Toppene holder på fugten og forhindrer kammen i at tørre ud i varme perioder. 

Placering af de afskårede toppe ovenpå kammen anbefales på spagnum jord, da dette holder kammen intakt og forhindrer jordfygning.

Når de afskårne toppe placeres mellem kammene, mindskes risikoen for, at saft og svampesporer trænger direkte ned til knoldene.

Crown Crusher knuser toppene ved hjerteskuddet og placerer toppene imellem kammene. Bemærk: forudgående aftopning forringer effekten og øger risikoen for smitteoverførsel.

Toppene knuses ved hjerteskuddet. Toppene er her placeret på toppen og ned mod midten for at undgå udtørring af kammen samt jordfygning. 

Toppene knuses ved hjerteskuddet og placeres på toppen og ned mod midten, for at undgå udtørring af kammen samt jordfygning. Kammene dækkes af med ca 5 cm jord.

Bemærk: forudgående aftopning forringer effekten og øger risikoen for smitteoverførsel.

Her er den reetablerede dækjord børstet væk, så det knuste hjerteskud bliver synligt.

Crown Crusher løste opgaven. Denne mark var voldsom tilgroet med gråbynke. I én og samme kørsel blev der lavet vækststop i kartoflerne og kammene blev reetableret.

Under toppene er snitsåret i hjerteskuddet helt dækket af med ca 5 cm jord, for at mindske udtørring af kammen og sygdomme i knoldene.

De udtørrede toppe er her placeret mellem hver kam. Kammene er intakte, og optagningen af kartoflerne kan foregå uhindret.

Godt alternativ til kemisk nedvisning

Crown Crusher er testet i 2019 og 2020 med gode resultater. Funktionen er at knuse hjerteskuddet i kartoffelplantens top og efterfølgende tildække med jord. Forsøgene viser, at væksten standses effektivt med kun én overkørsel – uden forudgående aftopning.

Med den efterfølgende tildækning af jord reduceres ligeledes risikoen for smitte af knoldskimmel.


Sammenlignet med andre maskiner til mekanisk nedvisning har Crown Crusher en markant større kapacitet – helt op til 75%.

Crown Crusher er udviklet, produceret og serviceres i Danmark. Den leveres både med og uden ekstern hydraulikstation. Det er en klar fordel med ekstern hydraulik, da kapaciteten øges. Såfremt Crown Crusher alene er afhængig af traktoren, kræver det en kraft på minimum 200 L olie pr. minut.


Til sæsonen 2021 fås Crown Crusher med roterende torpedospyd, som kan løfte stænglerne på kartoffelsorter, hvor toppen er hængende.